Yhdistys auttaa suomalaisia uutta kotia etsiviä koiria. Jokaiselle koiralle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan koiran tarvitsema terveydenhoito, kuntouttaminen sekä käytösongelmien hoitaminen. Kuntoutetuille ja eheytetyille koirille etsitään uusi sopiva koti. Uuden kodin tulee olla valmistautunut ottamaan kodinvaihtaja: uusi omistaja ymmärtää, että koira on jo vähintään kerran joutunut kokemaan hylätyksi tulemisen ja sen, että koiran menneisyys on saattanut pitää sisällään esim. pahoinpitelyä, hoidon laiminlyöntiä, pentutehtailua ja eri tavoin kaltoin kohtelua. Menneisyydessä koetut tapahtumat saattavat tavalla tai toisella vaikuttaa koiran elämään myöhemminkin, turvakodissa tapahtuneesta kuntoutuksesta ja koulutuksesta huolimatta. Kodin tulisi olla koiran elämän viimeinen koti.

Uusia koteja tuetaan myös koiran muutettua uuteen perheeseen: mahdollisissa ongelmissa voi aina kääntyä yhdistyksen puoleen.

KOULUTUS
Hyvin usein uutta kotia etsivä koira tarvitsee siirtymävaiheessa paitsi asuinpaikan, korkealaatuista ja monipuolista ruokaa ja mahdollisesti eläinlääkärinhoitoa, myös jonkinlaista apua esim. käytösongelmien suhteen. Suomen koirien turvakodissa koirien koulutus tapahtuu koiralähtöisesti. Koulutus nojaa uusimpaan tutkittuun tietoon ja tapahtuu koulutettujen ammattilaisten toimesta. Koulutuksessa ei käytetä rangaistuksia, pelkoa, pakottamista tai uhkaa. Koirien lajityypilliset käyttäytymistarpeet tyydytetään ja huolehditaan, että koiran kokema stressi elämänmuutosten keskellä olisi mahdollisimman pieni. Suomen koirien turvakoti noudattaa Suomen eläintenkouluttat ry eettisiä sääntöjä.